COVID-19

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19.
  • Protocolo COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021_22
Área privada
Galego