Guía para o asesoramento dos novos currículos

Dende AIEG (xunto con outras compañeiras e compañeiros de ADIDE Federación) traballouse xunto con USIE e co Proxecto Atlántida na confección da “Guía para o desenvolvemento do novo currículo nos centros” que servise tanto as inspeccións educativas, como aos centros e aos docentes.

A Guía pretender orientar no desenvolvemento do currículo nos centros educativos, tendo como finalidade que as oportunidades abertas na nova estrutura do currículo prescrito se transformen en melloras no currículo educativo que os centros educativos ofrecen ao seu alumnado.

A Guía estrutúrase ao redor de catro interrogantes (que pasan a ser catro craves desenvolvidas en catro módulos), e as súas correspondentes respostas, de modo que cada un dos apartados da Guía desenvolve a resposta que se ofrece inicialmente dunha forma breve e sintética.

O pdf pódese descargar aquí:

Máis información:

https://sites.google.com/view/guiaasesoramientocurriculum/inicio

 

Área privada
Galego