Calendario escolar

Listado de normas en vigor de ámbito autonómico y estatal

  • Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educatva pola que se establece a incorporación gradualdo alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostdos con fondospúblicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
Área privada
Español