Ponderación materias acceso universidade

Parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG para o curso 2021/2022.

Ligazón

Área privada
Español