Instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

Ligazón

Área privada
Galego