Instrucións Plan Dixital nos centros docentes

Resolución do 3 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos de Galicia, curso 2021-2022.

Ligazón

Área privada
Galego