Avaliación

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
Área privada
Galego