Auxiliar Técnico Educativo

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Instrución 8/2017 do 30 de maio de 2017, conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se regulan as funcións a desenvolver polos coidadores de NEES nos comedores escolares existentes nos centros de ensino público.
Área privada
Galego