Contratos

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Instrucións da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a implantación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público no ámbito dos centros docentes dependentes da Consellería.
Área privada
Galego