Inspección educativa

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Resolución do 16 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o Plan xeral da Inspección Educativa do curso 2021/22.
  • Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula a organización e o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de Galicia. (modificado pola disposición derradeira primeira do Decreto 114/2010).
  • Corrección de erros do Decreto 99/2004.
  • Orde do 13 de decembro de 2004, pola que se desenvolve o Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de Galicia.
Área privada
Galego