A Xunta prorrogará a vixencia dos libros de 4º e 6º de Primaria e 1º e 3º de ESO

A Xunta de Galicia prorrogará a vixencia dos libros de texto de 4º e 6º de Primaria e 1º e 3º da ESO co fin de evitar un gasto extraordinario nas familias. Con este obxectivo, a súa renovación farase coincidir coa entrada en vigor dos currículos da nova lei educativa Lomloe a partir do curso 22-23.

Enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33475

Área privada
Galego