Concurso méritos para a selección das direccións de centros docentes públicos

Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Ligazón á Orde.

Área privada
Galego